Inel

434 teksty – auto­rem jest Inel.

Miniaturka o...

to wier­sz pisze mnie
ukradkiem
cza­sem na marginesie
życia
szyb­kos­chnącym atramentem
słów
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 października 2014, 23:55

Bezbarwna

Ten wier­sz ta­ki troszkę zapętlo­ny. Jak i mo­je myśli i uczu­cia. :)
In­spi­rowa­ne: Co­ma - "Os­trość na nieskończoność"
Odtwórz


cza­sem chciałabym się tylko
wto­pić w rzeczywistość
nie epa­tować już
barwami

przej­rzystą być
jak kryształ
na war­tości coś zyskać
i roz­praszać tyl­ko światło
tęczami

odbieram [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 października 2014, 13:51

Od dna

Hmmm... Wróciłam. :)
Pas­senger - "Let her go"
Odtwórz
_____________________

spi­jam bez­silność z Twych słów
wijących się wokół mnie
jak węże

czym ujarzmię je?

nie wiem
więc wbi­jam kij w mrowisko
Twych obaw
i zmywam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 października 2014, 13:56

Inna droga

To już os­tatni wier­sz na tym por­ta­lu. Dziękuję Wam za wszys­tko, Kochani.
Niedługo pójdę własną drogą... i będę o Was pa­miętać w mod­litwie. :)

W tle: Nau­ghty Boy - La la la (ft. Sam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 sierpnia 2013, 22:32

Powiedzieć tak

W tle: Re­bec­ca St. Ja­mes - "I will praise You"
Odtwórz

pozwól mi odpowiedzieć
TAK
na Two­je wołanie
i niech dźwięk Słowa
nie ustanie
za­korze­ni się we mnie
swoim echem
i wyb­rzmiewać będzie
codziennością

każda z decyzji
pod zna­kiem Krzyża
dziś stoi
a ja z dłońmi pustymi
z ser­cem po brzegi
pełnym pragnieniem
klękam

w Ma­jes­ta­cie Twoim
pozwól być narzędziem
Świętej Bożej Woli
gdyż pragnę powiedzieć
TAK
by każde­go dnia
wyb­rzmiewało Miłością 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2013, 20:33

Pier­wszy rzut oka
często jest chybiony.
 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 14 czerwca 2013, 11:23

Inaczej

W tle: Cel­tic Mu­sic - "A Cel­tic Tale"
Odtwórz

między dźwięków
roz­bi­jający­mi się falami
o muszle uszu
........................szu­kam ciszy


wiatr skarży się
sze­les­tem że hulanki
je­go pozbawione
są echa

księżyc jasną swą stroną
dobrotliwie
uśmie­cha się w kałuży

gwiaz­dy puszczają
oko do pajęczyn
które wiedzą że hałasu
nie tłumią nawet
ich labirynty

nie mil­knie noc
na­wet wo­bec majestatu
księżyca
przy­cicha ale wrze
pod sko­rupą zmęczenia
no­wy go­tuje się dzień
by puścić parę
z ust
westchnieniem

słońce niecierpliwi
się na horyzoncie
fi­liżan­ki porannej
kawy

poszu­kam ciszy
w głębi siebie
tam szu­mi mi
spokój
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 czerwca 2013, 22:53

O niebie włas­nej po­gody ducha sam decydujesz,
nie pozwól, by chmu­ry zmar­twień przesłoniły słońce Twe­go uśmiechu.
 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 31 maja 2013, 11:08

Z ty­mi błęda­mi to jest tak,
że chciałabym zat­rzy­mać się na znak STOP,
za­miast za­reago­wać do­piero na na­kaz zawracania.
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 maja 2013, 13:25

Zieleń

Najwyższemu
W tle: Cel­tic Mu­sic - "Dan­ce with the Trees"

Odtwórz


Zieleń to obietnica
świeżości odrodzenia
pachnącej trawą
na roz­fa­lowa­nym brze­gu
błękitu
między chmur­nym błękitem
otaczającym nas
troskliwie.

Zieleń to cisza
za­pom­nianej polanki
to­warzyszki rozszemranego
po­toku westchnień
nad samotnością
rozpędzo­nego w nicość
świata.

Zieleń to śpiew liści
pokory
w ma­jes­ta­cie wolności
roz­piętych skrzydeł
na pog­ra­niczu błękitu
i ziele­ni rozciągnionych
i nut
zrodzo­nych w-pośród
lo­tu drzew.

Zieleń to dom
miej­sce gwiazd
wytchnienia.

Zieleń tak blisko
jest nieba.

Zieleń jest tam
gdzie Ty jesteś
i tęskno­ta moja
w Ziele­ni spoczywa. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2013, 16:24

Inel

Impossibilium nulla obligatio est.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inel

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 października 2015, 00:59Inel sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o...  

15 września 2015, 22:59onejka sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o...  

15 września 2015, 16:33Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o...  

17 marca 2015, 19:32Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Nie wy­powiadaj słów: gorzej [...]

17 marca 2015, 14:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wy­powiadaj słów: gorzej [...]

17 marca 2015, 07:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie wy­powiadaj słów: gorzej [...]

17 marca 2015, 06:39zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Nie wy­powiadaj słów: gorzej [...]

16 lutego 2015, 21:20Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o...  

16 października 2014, 11:02Inel sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o...  

16 października 2014, 09:42onejka sko­men­to­wał tek­st Miniaturka o...